Roháčova stezka 2021
Online předregistrace byly otevřeny
od 13. 8. 2021 do 30. 9. 2021.